Rozrastamy się

W tym miesiącu pomyślnie udało nam się przyłączyć kolejne placówki.
Aktualnie współpracują z nami już 132 Sklepy.